Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Als zwangere vrouw bouw je een natuurlijke band op met je kind. Voor je partner is dit misschien minder vanzelfsprekend. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding richt zich dan ook op het - al voor de geboorte - tot stand brengen van een goede band tussen jou, je partner en je kind.

Een warm welkom

Veel paren die eerder voor haptonomische zwangerschapsbegeleiding kozen, zijn heel enthousiast. Ze vinden dat de band tussen hen tweeën en die met de baby versterkt is; en dat ze het kind voor, tijdens en na de geboorte het gevoel hebben kunnen geven dat het welkom was. Uit onderzoek is gebleken dat zo'n warm welkom heel belangrijk is voor de basiszekerheid van het kind. Vanuit die zekerheid kan het zich straks evenwichtiger ontwikkelen en durft het de buitenwereld te verkennen.

Spelen met je kind

Het contact met je kind wordt bij haptonomische zwangerschapsbegeleiding tot stand gebracht door middel van aanraking. Al vroeg in de zwangerschap is je kind in staat om prettige aanrakingen te onderscheiden van minder prettige, en daar ook op te reageren.
Een voorbeeld:
Bij een liefdevolle aanraking door de hand van je partner, zal je kind zich "toevertrouwen": het nestelt zich onder diens hand. Je zult merken dat dit contact met je kind, in een zo pril stadium van zijn ontwikkeling, voor jullie allebei een heel bijzondere ervaring is.

Vertrouwen op je lichaam

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding gaat ervan uit dat een vrouw die zich bewust is van haar gevoel en van de processen die zich binnen in haar afspelen, meer durft te vertrouwen op haar lichaam. Van dat vertrouwen kun je tijdens je zwangerschap veel voordeel hebben: je beweegt soepeler, je draagt je kind makkelijker en je geeft het zo vanzelf meer ruimte. Je partner leert oog te hebben voor jouw zwangerschap: voor je houding, en voor hoe je staat en loopt. Met heel eenvoudige handelingen kun je geholpen worden om je kind op een natuurlijke manier te dragen.

Samen bevallen

Geen enkele bevalling is pijnloos, maar een zwangere vrouw kan leren met die pijn - en de angst daarvoor - om te gaan. Dat doe je door je niet tegen de pijn te verzetten, maar haar "tegemoet te gaan". Dit kan je helpen het contact met je kind tijdens de bevalling te behouden. Dit is belangrijk, omdat het je in staat stelt om je lichaam te "openen", en zo de geboorte te bespoedigen. Je partner kan bij de geboorte een belangrijke rol spelen, door jou bijvoorbeeld op de juiste manier aan te raken, waardoor jij de weeën op een goede manier kunt opvangen.

Het programma

De eerste van totaal zes ontmoetingen met de haptonome zal plaatshebben rond de vierde of vijfde maand, als de eerste bewegingen van jullie kind voelbaar zijn. Daarna volgen nog vijf bijeenkomsten, waarbij de nadruk aanvankelijk zal liggen op de groeiende band tussen vrouw, partner en kind. Later wordt uitgebreid aandacht besteed aan de houding tijdens de zwangerschap en de bevalling, en aan de rol van je partner. Ongeveer zes weken na de geboorte ontmoeten ouders, kind en haptonome elkaar voor de laatste keer voor een evaluatie. Alle ontmoetingen zijn bedoeld voor beide partners, en duren steeds een uur. De kosten bedragen €65,- per keer.

Heb je interesse?

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kun je via de praktijk contact opnemen met Marijke Groeneweg. Ook de verloskundige kan je meer vertellen over haptonomische zwangerschapsbegeleiding.