Ruud Groeneweg

Al 20 jaar werkzaam in het centrum van Dordrecht: Fysiotherapeut, manueel therapeut; master MT (van der Bijl), docent Avansplus Hogeschool aan de master opleiding en bezig met de universitaire studie Psychologie (einde masterfase) ter kwaliteitsverbetering en ondersteuning van zijn fysio/manueel therapeutisch handelen. Tevens met een promotiestudie bezig ten aanzien van nekklachten. www.NECKproject.nl
E-mailadres: r.groeneweg@fysiotherapiewijnstraat.nl

Erik Marton

Reeds 7 jaar werkzaam in Dordrecht. Fysiotherapeut, manueel therapeut; master MT (Orthopaedische Manuele Therapie), gecertificeerd als dry needling therapeut. Daarnaast als stagebegeleider van de opleiding fysiotherapie Rotterdam en Breda.
E-mailadres: e.marton@fysiotherapiewijnstraat.nl

Jasper de Valk

Gedeeltelijk werkzaam op de polikliniek in Rijndam Revalidatiecentrum te Rotterdam. Hier werkt hij onder meer met patiënten met CVA, beenamputatie, dwarslaesie, MS, ALS, chronische pijn en meervoudige trauma's. Naast de opleiding fysiotherapie heeft hij de cursus 'Looptraining' gevolgd bij Beckers en Deckers en een aandachtstraining bij Rijndam Revalidatiecentrum. Momenteel volgt Jasper de opleiding voor osteopathie aan de IAO in Zeist.
E-mailadres: j.devalk@fysiotherapiewijnstraat.nl

Marijke Groeneweg

Marijke heeft de basisopleiding Haptonomie gevolgd in Doorn en heeft zich gespecialiseerd in Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding. Zij is geregistreerd bij de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding.
E-mailadres: m.groeneweg@fysiotherapiewijnstraat.nl


Om de kwaliteit van ons handelen te garanderen zijn de therapeuten geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Dit garandeert dat de fysiotherapeut voldoet aan de eisen van bij- en nascholing. Dit geldt ook voor de verbijzonderingen/specialisaties.